Občianske združenie Nádej pre autistov

Michalovská 31, 040 01 Košice

Email : info@nadejpreautistov.sk

IČO : 355 76 910

Číslo účtu : SK56 1100 0000 0026 2516 6077, vedený v Tatrabanke